Profil absolwenta

Profil absolwenta

Absolwentka Szkoły „Fale” jest:
– odpowiedzialna, uczciwa, odważna, gruntownie wykształcona, przyzwyczajona do wysiłku w pracy, kompetentna, o nienagannych manierach,
– stająca w obronie słabszych, o silnej woli, z duchem służby, radosna,
– wierna i zdolna do dotrzymywania zobowiązań, w tym zobowiązań małżeńskich,

– kochającą swoją Ojczyznę patriotką,
– w planie nadprzyrodzonym, zawsze z zachowaniem wolności sumienia – dobrą chrześcijanką.

Naszym celem jest kształtowanie dojrzałych kobiet, które w przyszłości jako żony, matki, naukowcy, lekarze, architekci czy prawnicy, z optymizmem podejdą do wyzwań życia codziennego. Pewne swych umiejętności, ze świadomością godności osobistej, będą dobrymi pracownikami i obywatelami.

Będą dobrymi ludźmi.

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy