Opłaty

Opłaty

Miesięczna opłata za szkołę stanowi, obok dotacji oświatowej, główne źródło finansowania bieżącej działalności placówki.

Z opłaty tej pokrywane są wydatki bieżące jak np. wynagrodzenia nauczycieli, szkolenia kadry, koszty utrzymania i wyposażenia placówek w niezbędne meble, materiały dydaktyczne, itp.

Wysokość miesięcznej opłaty za uczęszczanie dziecka do szkoły może być ustalona indywidualnie dla każdej rodziny. Wynika to z faktu, że możliwości finansowe zgłaszających się rodziców nie są kryterium, ani warunkiem do rozpoczęcia edukacji dzieci w naszej szkole w przypadku, gdy Rodzina się z nią utożsamia.

Rodzice zainteresowani naszą placówką mają okazję porozmawiać z Dyrektorem Ekonomicznym i wspólnie wypracować rozwiązanie optymalne dla obu stron. Rodzinom przechodzącym przez proces rekrutacji do szkoły przekazywana jest wizja rozwoju placówek i wiążące się z nią potrzeby finansowe. Rodzice sami oceniają na ile są w stanie zaangażować się finansowo w edukację swoich dzieci.

Czesne

Czesne w szkole wynosi 430 zł,

W przypadku większej liczby dzieci stosowane są zniżki.

Wyżywienie

– Obiad szkolny – 8 zł / dzień

Transport

Opłata za transport

– na linii Niebuszewo – Przylep – Niebuszewo wynosi 200 zł za jedno dziecko. Za każde kolejne dziecko dopłata wynosi 50 zł

– na linii Płonia – Przylep – Płonia wynosi 250 zł za jedno dziecko. Za każde kolejne dziecko dopłata wynosi 50 zł

 

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy