Kadra

Kadra

Pracownicy placówki starają się wykonywać swoją zadania w duchu służby i dla dobra każdego dziecka, rodziny oraz całego społeczeństwa. Podejmując codzienne obowiązki pracujemy zespołowo w atmosferze zaufania i przyjaźni. W ciągu całego roku stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe.

Rada Zarządzająca i administracja

ELWIRA STRÓŻEWSKA
Dyrektor

ANNA JACYNO
Wicedyrektor

BEATA KOBEK
Członek Rady Zarządzającej

 

MATEUSZ KOT
Dyrektor Finansowy

 

ANNA MISIASZEK
Sekretariat

  

Nauczyciele

 

EWELINA OZIEMBŁO
Klasa I

 

MAGDALENA PASZEK
Klasa II

 

BEATA KŁOSOWSKA-SZEWC
Klasa III

 

MAGDALENA BONK
Klasa IV
oraz Matematyka

 

ANNA WITKOWSKA
Klasa V
oraz Język angielski

 

MAGDALENA KAWIORSKA
Klasa VI
oraz Religia

 AGNIESZKA HAPOŃ
Język Angielski
 

JAGODA JENDRYSIAK
Wychowanie fizyczne

 

OLGA SZAŁAS
Język niemiecki

 

DOROTA GEBHARDT
Zajęcia techniczne i komputerowe

 

MARTA KONIARSKA
Muzyka

 

MAREK BRAMMEN
Plastyka

 

RAFAŁ ŻUCHEŃSKI
Historia

 

DANUTA KURCABA
Przyroda

 

WIOLETTA WYSŁUGOCKA
WDŻ

 

ANNA KRYSIUKIEWICZ-MAZUREK
Język Polski

 

GRZEGORZ DEPTA
Język Polski

 BARTOSZ PUŁKA
Zajęcia Szachowe

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy