Idea

Idea

fale-szkola-dniotwarteMisją naszych szkół jest zapewnienie młodemu pokoleniu, w ścisłej współpracy z rodzicami, dostępu do najwyższego poziomu edukacji, dostosowanego do indywidualnych predyspozycji i zdolności każdego ucznia, w połączeniu z kształtowaniem charakteru w zgodzie z wartościami uniwersalnymi, bez względu na status materialny zaangażowanej rodziny.

Dlaczego to dla nas takie ważne? Ponieważ uważamy, że …

– rodzina jest pierwszym i najważniejszym ośrodkiem edukacyjnym kształtującym zarówno intelekt jak i ducha młodego człowieka
– w kształceniu należy rodziny wspierać i współuczestniczyć tworząc możliwości do rozwoju zarówno dzieciom jak i dorosłym
– do każdego z uczniów należy podchodzić w pierwszej kolejności jak do człowieka (edukacja spersonalizowana) pochylając się nad stanemjego umysłu, ciała, woli, ducha i emocji
– personalizacja kształcenia jest pełna wtedy, gdy szanuje się specyficzne cechy każdej z płci (edukacja zróżnicowana), dopasowując narzędzia edukacyjno-wychowawcze do możliwości i momentu rozwojowego każdego dziecka 
– wychowywanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych wykształci w nich dobre nawyki i cnoty bezcenne w dorosłym życiu prywatnym i społecznym.

Fundamenty na których opiera się kształcenie w placówce:

1. SYNERGIA
Rodzice, Nauczyciele, Dzieci – wszyscy zmierzamy w jednym kierunku

2. INTEGRALNOŚĆ
Dziecko – osoba, a nie tylko uczeń, który powinien rozwijać się spójnie

3. WYCHOWANIE
Prymat wychowania nad dydaktyką

4. TUTORING 
Brak wywiadówek. Jest za to osobisty opiekun każdej rodziny – Tutor

5. ZAANGAŻOWANIE
Szkoły i Przedszkola to środowisko dla całych Rodzin 

6. WOLNOŚĆ
Umiłowanie wolności osobistej

7. DUCHOWOŚĆ
Wychowanie w wierze

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy